Emico

Linie technologiczne

Linie technologiczne

Zoptymalizowanie procesów produkcyjnych w dużej mierze zależy od dobrej koordynacji pracy na wszystkich etapach. Dlatego linie technologiczne warto zaprojektować w taki sposób, aby zautomatyzować jak najwięcej stanowisk.

Wiemy, że niektóre procesy powinny pozostać w rękach człowieka – jednak w wielu przypadkach znakomicie sprawdza się wdrożenie systemów robotyki i automatyki. Pracownik może w dalszym ciągu kontrolować prawidłowy przebieg poszczególnych działań, a także planować kolejne zadania.

Nasz zespół przeprowadza kompleksową analizę, a następnie wykonuje symulację, która pozwala na obiektywną ocenę oraz namierzenie stanowisk, których pracę warto dodatkowo wesprzeć automatyzacją i robotyzacją. Sprawdzamy, jak zwiększyć wydajność oraz w pełni wykorzystać możliwości produkcyjne, i wdrażamy odpowiednie rozwiązania.

Co zyskujesz?

  • Usprawnienie procesów produkcyjnych
  • Krótszy czas realizacji zadań
  • Zwiększenie wydajności na wszystkich etapach produkcji
  • Wyeliminowanie tzw. wąskich gardeł
  • Mniejsze ryzyko błędów, awarii i związanych z nimi przestojów